hot Chuyên gia soi Cầu Xổ Số Miền Bắc - SĐT: 01693.166.498hot
BẠCH THỦ LÔ

CẦU BẠCH THỦ LÔ, giá: 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  BẠCH THỦ LÔ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 01 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả BẠCH THỦ LÔ

NGÀY BẠCH THỦ LÔ KẾT QUẢ GHI CHÚ
20/08      
19/08  05  ĂN LÔ 05  
18/08  89 TRƯỢT   
17/08 76   TRƯỢT  
16/08  76  ĂN LÔ 76  
15/08 47  TRƯỢT  
14/08  37 ĂN LÔ 37   
13/08  46  TRƯỢT  
12/08  16 TRƯỢT  
11/08  04 TRƯỢT   
10/08 75 TRƯỢT  
09/08  36  ĂN LÔ 36X2  
08/08  34  TRƯỢT  
07/08 82   TRƯỢT  
06/08  56  ĂN LÔ 56  
05/08  75 ĂN LÔ 75X2   
04/08  13  TRƯỢT  
03/08  82 TRƯỢT   
02/08  64 ĂN LÔ 64  
01/08  87 TRƯỢT   
31/07  95 ĂN LÔ 95X2   
30/07  21 ĂN LÔ 21   
29/07  45  ĂN LÔ 45X2  
28/07  05  TRƯỢT  
27/07  93 TRƯỢT  
26/07  34 ĂN LÔ 34   
25/07  70 ĂN LÔ 70X2   
24/07 07   ĂN LÔ 07  
23/07  70 TRƯỢT   
22/07  34 TRƯỢT   
21/07  28 ĂN LÔ 28   
20/07  76  TRƯỢT  
19/07  23 TRƯỢT   
18/07  21 TRƯỢT   
17/07  12 ĂN LÔ 12X2   
16/07  82  ĂN LÔ 82  
15/07  15  ĂN LÔ 15  
14/07  72  ĂN LÔ 72X2  
13/07  12 TRƯỢT   
12/07  10 TRƯỢT   
11/07  63 ĂN LÔ 63X2   
10/07  87 TRƯỢT   
09/07  53 ĂN LÔ 53X2   
08/07  98  ĂN LÔ 98  
07/07  52  ĂN LÔ 52  
06/07  58 TRƯỢT   
05/07 17   TRƯỢT  
04/07  80 ĂN LÔ 80X2  
03/07  25 TRƯỢT  
02/07  71 ĂN LÔ 71  
01/07  07  ĂN LÔ 07  
30/06  70 TRƯỢT   
29/06  61 TRƯỢT  
28/06  86  TRƯỢT  
27/06  40 TRƯỢT  
26/06  01  TRƯỢT  
25/06  07 TRƯỢT   
24/06  90  ĂN LÔ 90X2  
23/06  71  TRƯỢT  
22/06  09  ĂN LÔ 09  
21/06  97  ĂN LÔ 97  
20/06  32 TRƯỢT   
19/06  54 TRƯỢT   
18/06 32 ĂN LÔ 32x2  
17/06  98 ĂN LÔ 98   
16/06  02  ĂN LÔ 02X2  
15/06  52  TRƯỢT  
14/06  85  TRƯỢT  
13/06  98  ĂN LÔ 98  
12/06  75 ĂN LÔ 75   
11/06  35 ĂN LÔ 35X3   
10/06  95 TRƯỢT   
09/06  95  TRƯỢT  
08/06  91 TRƯỢT  
07/06  80  ĂN LÔ 80X2  
06/06  67  TRƯỢT  
05/06  20 ĂN LÔ 20   
04/06 73 ĂN LÔ 73  
03/06  35 TRƯỢT   
02/06  53 ĂN LÔ 53X2   
01/06/2017  61 TRƯỢT   
31/05  40 TRƯỢT   
30/05  34 TRƯỢT CÓ LÓT 97 
29/05  27  TRƯỢT  
28/05  11  ĂN LÔ 11  
27/05  10  ĂN LÔ 10X2  
26/05  04 TRƯỢT   
25/05  97 TRƯỢT   
24/05  70 ĂN LÔ 70X2  
23/05  90  ĂN LÔ 90X2  
22/05  30 ĂN LÔ 30   
21/05  84  ĂN LÔ 84X2  
20/05  08  TRƯỢT  
19/05  10 ĂN LÔ 10  
18/05  79  ĂN LÔ 79  
17/05  09  TRƯỢT  
16/05  98  TRƯỢT  
15/05  01  TRƯỢT  
14/05  41 ĂN LÔ 41   
13/05  41 TRƯỢT   
12/05  87 TRƯỢT   
11/05  12 TRƯỢT   
10/05  79 TRƯỢT   
09/05  61  TRƯỢT  
08/05  68  ĂN LÔ 68  
07/05  75 ĂN LÔ 75   
06/05  70 TRƯỢT   
05/05  51 TRƯỢT   
04/05  22  ĂN LÔ 22  
03/05  32  ĂN LÔ 32X2  
02/05  84 ĂN LÔ 84  
01/05/2017  56 TRƯỢT  
30/04  92 ĂN LÔ 92X2   
29/04  27 ĂN LÔ 27  
28/04  27  ĂN LÔ 27  
27/04  90  TRƯỢT  
26/04  25  TRƯỢT  
25/04  10 ĂN LÔ 10   
24/04  17  ĂN LÔ 17  
23/04  87  ĂN LÔ 87  
22/04  02 TRƯỢT  
21/04  87 ĂN LÔ 87  
20/04  29 ĂN LÔ 29X2   
19/04  81  ĂN LÔ 81  
18/04  20  TRƯỢT  
17/04  00 TRƯỢT   
16/04  41  ĂN LÔ 41  
15/04  60  ĂN LÔ  60  
14/04  23  ĂN LÔ 23X2  
13/04  61 TRƯỢT  
12/04  64  TRƯỢT  
11/04  58 ĂN LÔ 58X2  
SONG THỦ LÔ

CẦU SONG THỦ LÔ, giá: 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  SONG THỦ LÔ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 01 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả SONG THỦ LÔ

NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ GHI CHÚ
20/08      
19/08  47-74 TRƯỢT   
18/08  13-31  ĂN LÔ 31  
17/08  18-81  TRƯỢT  
16/08 27-72   ĂN LÔ 27X2  
15/08  12-21  ĂN LÔ 12  
14/08  38-83  ĂN LÔ 83  
13/08  57-75 TRƯỢT   
12/08  18-81  TRƯỢT  
11/08 13-31  ĂN LÔ 31   
10/08  49-94 TRƯỢT   
09/08  98-89 ĂN LÔ 98X3-89   
08/08  09-90 ĂN LÔ 90   
07/08  04-40  TRƯỢT  
06/08  19-91 TRƯỢT   
05/08  10-01 ĂN LÔ 10X2   
04/08  13-31 ĂN LÔ 31X2   
03/08  12-21 ĂN LÔ 21   
02/08  59-95  TRƯỢT  
01/08  58-85 ĂN LÔ 58X2-85   
31/07  13-31 ĂN LÔ 31X2   
30/07  19-91  TRƯƠT  
29/07  79-97  ĂN LÔ 79-97  
28/07  14-41 ĂN LÔ 14   
27/07  47-74 ĂN LÔ 47X2-74   
26/07  39-93 ĂN LÔ 93   
25/07  29-92 TRƯỢT   
24/07 03-30 ĂN LÔ 30X2-03   
23/07  14-41 ĂN LÔ 14X2-41   
22/07  34-43 TRƯỢT   
21/07  36-63 ĂN LÔ 63   
20/07  19-91  ĂN LÔ 19-91  
19/07 39-93 TRƯỢT   
18/07  19-91  ĂN LÔ 19X2-91  
17/07  39-93  ĂN LÔ 93X2-39  
16/07  39-93  ĂN LÔ 39X3  
15/07  01-10 TRƯỢT   
14/07  10-01  TRƯỢT  
13/07  57-75  ĂN LÔ 57X2  
12/07  12-21  ĂN LÔ 12  
11/07  34-43  ĂN LÔ 34-43  
10/07  35-53  ĂN LÔ 53  
09/07  07-70  ĂN LÔ 07-70  
08/07  29-92 ĂN LÔ 92X2   
07/07  03-30 ĂN LÔ 30X2   
06/07  10-01 TRƯỢT   
05/07  17-71 TRƯỢT   
04/07  38-83 ĂN LÔ 38X2  
03/07  25-52  TRƯỢT  
02/07  07-70 TRƯỢT   
01/07 18-81  ĂN LÔ 81X2-18   
30/06  19-91  ĂN LÔ 19X2  
29/06  39-93  ĂN LÔ 93X2  
28/06  86-68 ĂN LÔ 68   
27/06  46-64  ĂN LÔ 64X2  
26/06  47-74  TRƯỢT  
25/06  26-62  ĂN ĐÊ 62X3  
24/06  19-91  TRƯỢT  
23/06  59-95  ĂN LÔ 59-95  
22/06  39-93  ĂN LÔ 93X2  
21/06  18-81 TRƯỢT   
20/06 12-21 ĂN LÔ 12X2   
19/06 45-54 TRƯỢT   
18/06  01-10 ĂN LÔ 01   
17/06  36-63  ĂN LÔ 36-63  
16/06  26-62 ĂN LÔ 62   
15/06  59-95 ĂN LÔ 59-95   
14/06  38-83  TRƯỢT  
13/06  17-71 TRƯỢT   
12/06  45-54 ĂN LÔ 45X2   
11/06  58-85 ĂN LÔ 85X2   
10/06  01-10 TRƯỢT   
09/06  29-92  ĂN LÔ 29-92  
08/06  19-91  TRƯỢT  
07/06 07-70   ĂN LÔ 70  
06/06  01-10 ĂN LÔ 10X2-01X2   
05/06  27-72 TRƯỢT   
04/06  19-91 ĂN LÔ 19-91   
03/06  14-41 ĂN LÔ 14X2041   
02/05  35-53  ĂN LÔ 53X2  
01/06/2017  46-64 TRƯỢT   
31/05  29-92  ĂN LÔ 29X2-92  
30/05  06-60 ĂN LÔ 06X2  
29/05  07-70 ĂN LÔ 70X2-07   
28/05 67-76  ĂN LÔ 67X2   
27/05  38-83  ĂN LÔ 83  
26/05  79-97  ĂN LÔ 79  
25/05  08-80 TRƯỢT   
24/05 24-42   ĂN LÔ 24  
23/05  12-21 ĂN LÔ 12-21   
22/05  19-91 ĂN LÔ 19   
21/05  18-81  ĂN LÔ 81  
20/05 05-50  ĂN LÔ 05-50  
19/05  27-72 TRƯỢT   
18/05  79-97 ĂN LÔ 79-97   
17/05  09-90 ĂN LÔ 90   
16/05  49-94 ĂN LÔ 94X3   
15/05  01-10  TRƯỢT  
14/05  14-41 ĂN LÔ 41  
13/05  29-92  ĂN LÔ 92  
12/05  87-78 ĂN LÔ 78   
11/05 26-62 ĂN LÔ 26X2   
10/05  89-98 TRƯỢT   
09/05  19-91 ĂN LÔ 91X2   
08/05  67-76 ĂN LÔ 67-76   
07/05  57-75 ĂN LÔ 57-75   
06/05  07-70 TRƯỢT   
05/05  46-64 ĂN LÔ 46   
04/05  56-65  ĂN LÔ 65X2-56  
03/05  14-41 ĂN LÔ 41X2-14   
02/05  48-84 ĂN LÔ 48-84   
01/05/2017  15-51  TRƯỢT  
30/04  29-92  ĂN LÔ 29-92X2  
29/04  12-21  ĂN LÔ 21X2  
28/04  27-72 ĂN LÔ 27   
27/04  26-62 ĂN LÔ 26X3-62   
26/04  29-92  TRƯỢT  
25/04  45-54  ĂN LÔ 45X2  
24/04  25-52 TRƯỢT   
23/04  87-78 ĂN LÔ 87-78   
22/04 36-63  ĂN LÔ 36X2  
21/04  06-60  ĂN LÔ 60X3  
20/04  08-80 TRƯỢT   
19/04  25-52 ĂN LÔ 25X2-52   
18/04  24-42 ĂN LÔ 24   
17/04  16-61 ĂN LÔ 16X2   
16/04  35-53  ĂN LÔ 35  
15/04  35-53 TRƯỢT  
14/04  23-32 ĂN LÔ 23X2   
13/04 03-30 TRƯƠT  
12/04  34-43  ĂN LÔ 34X2  
11/04  46-64  ĂN LÔ 46  
XIÊN 2

CẦU XIÊN 2, giá: 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  XIÊN 2 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 01 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả XIÊN 2

NGÀY XIÊN 2 KẾT QUẢ GHI CHÚ
20/08      
19/08  82-02  TRƯỢT  
18/08  54-30 ĂN XIÊN 2   
17/08  35-92 TRƯỢT   
16/08  25-76 ĂN LÔ 25   
15/08  48-25  TRƯỢT  
14/08 37-53   ĂN XIÊN 2  
13/08  95-34  TRƯỢT  
12/08  81-34  ĂN LÔ 34  
11/08 61-43   TRƯỢT  
10/08  99-12  TRƯỢT  
09/08  70-02 ĂN LÔ 02   
08/08  65-70  ĂN LÔ 65  
07/08  27-04 TRƯỢT   
06/08  80-95  ĂN LÔ 95  
05/08  83-61  ĂN XIÊN 2  
04/08  13-81  ĂN LÔ 81X2  
03/08 87-30 TRƯỢT  
02/08  17-95  ĂN LÔ 17X2  
01/08  58-30 ĂN XIÊN 2   
31/07  45-74 TRƯỢT   
30/07  19-52  TRƯỢT  
29/07  45-97 ĂN XIÊN 2   
28/07  93-05 ĂN LÔ 93   
27/07  93-27 TRƯỢT   
26/07  18-34 ĂN XIÊN 2   
25/07  70-81  ĂN XIÊN 2  
24/07  70-26  TRƯỢT  
23/07  18-70 ĂN LÔ 18   
22/07  16-81 ĂN XIÊN 2   
21/07  76-18 ĂN LÔ 76X2   
20/07  51-76 ĂN LÔ 51X2   
19/07  23-80 ĂN LÔ 80   
18/07  21-10  TRƯỢT  
17/07  93-12  ĂN XIÊN 2  
16/07  23-98 ĂN LÔ 23   
15/07  10-94  ĂN LÔ 94  
14/07  10-57  TRƯỢT  
13/07  21-98 ĂN XIÊN 2   
12/07  21-89 TRƯỢT   
11/07  81-63  ĂN XIÊN 2  
10/07  63-47  ĂN XIÊN 2  
09/07  34-07 ĂN LÔ 07   
08/07  64-70  ĂN LÔ 70  
07/07  52-76 ĂN XIÊN 2   
06/07  58-23 TRƯỢT   
05/07  71-82 ĂN LÔ 82   
04/07  48-86  ĂN LÔ 48X2  
03/07  15-68  ĂN XIÊN 2  
02/07  10-89  ĂN LÔ 10  
01/07 81-10  ĂN XIÊN 2   
30/06  91-48 ĂN LÔ 48   
29/06  61-14  ĂN LÔ 14X2  
28/06  86-04 TRƯỢT   
27/06  40-70 ĂN LÔ 70   
26/06  41-06 ĂN LÔ 41X2   
25/06  90-61  ĂN XIÊN 2  
24/06  90-16 ĂN LÔ 90X2   
23/06  71-83  ĂN LÔ 83  
22/06  35-71  TRƯỢT  
21/06  97-81  ĂN LÔ 97  
20/06  12-17  ĂN LÔ 12X2  
19/06  54-38 TRƯỢT   
18/06  70-44 ĂN XIÊN 2   
17/06  98-00  ĂN XIÊN 2  
16/06  37-21 ĂN XIÊN 2   
15/06  52-12 ĂN LÔ 12   
14/06  38-70  ĂN LÔ 70  
13/06  17-56  TRƯỢT  
12/06  45-89 ĂN XIÊN 2   
11/06  85-16 ĂN XIÊN 2   
10/06  95-17 ĂN LÔ 17   
09/06  95-67  TRƯỢT  
08/06  76-75 ĂN XIÊN 2   
07/06  67-57  TRƯỢT  
06/06  15-10 ĂN LÔ 10X2  
05/06  20-63 ĂN LÔ 20   
04/06  20-91  ĂN XIÊN 2  
03/06  78-13  TRƯỢT  
02/06  64-93  ĂN LÔ 93  
01/06/2017  40-07  ĂN LÔ 07  
31/05  29-40 ĂN LÔ 29X2   
30/05  34-29  ĂN LÔ 29  
29/05  44-70  ĂN XIÊN 2  
28/05  76-82  ĂN LÔ 82  
27/05  10-80  ĂN XIÊN 2  
26/05  84-21  ĂN LÔ 21  
25/05/ 05-97  TRƯỢT   
24/05  70-42  ĂN LÔ 70X2  
23/05  80-90  ĂN XIEN 2  
22/05 78-02  ĂN  XIÊN 2   
21/05  02-40 ĂN LÔ 02  
20/05  08-90 ĂN LÔ 90X2   
19/05  70-10 ĂN LÔ 10   
18/05  79-84  ĂN XIÊN 2  
17/05  09-16  TRƯỢT  
16/05  10-98 ĂN LÔ 10X2   
15/05  10-55  ĂN LÔ 55X2  
14/05  41-27 ĂN LÔ 41   
13/05  92-41 ĂN LÔ 92   
12/05  78-63 ĂN XIÊN 2   
11/05  61-12  ĂN LÔ 61  
10/05  50-98  TRƯỢT  
09/05  50-98 TRƯỢT  
08/05  67-03 ĂN XIÊN 2   
07/05  75-29  ĂN XIÊN 2  
06/05  70-42 TRƯỢT   
05/05  46-51  ĂN LÔ 46  
04/05  65-32  ĂN XIÊN 2  LÔ 65X2
03/05  22-32  ĂN LÔ 32X2  
02/05  15-44  ĂN LÔ 44X2  
01/05/2017  76-15 ĂN LÔ 76X2   
30/04  76-29 ĂN XIÊN 2   
29/04  76-21  ĂN LÔ 21X2  
28/04  87-23  ĂN LÔ 23  
27/04  79-25 ĂN XIÊN 2   
26/04  29-40  TRƯỢT  
25/04  10-30  ĂN XIÊN 2  
24/04  50-85  TRƯỢT  
23/04  41-70  ĂN XIÊN 2  
22/04  61-50 ĂN LÔ 61   
21/04  87-69 ĂN LÔ 87   
20/04 10-80  TRƯỢT   
19/04  81-29 ĂN LÔ 81   
18/04  20-43  TRƯỢT  
17/04  00-50  TRƯỢT  
16/04  30-70  ĂN LÔ 30  
15/04  78-70  ĂN LÔ 78X2  
14/04  96-23 ĂN XIÊN 2   
13/04  27-03  TRƯỢT  
12/04  64-34  ĂN LÔ 34X2  
XIÊN 3

CẦU XIÊN 3, giá: 700.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  XIÊN 3 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 07 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả XIÊN 3

NGÀY XIÊN 3 KẾT QUẢ GHI CHÚ
20/08      
19/08  28-10-59  ĂN LÔ 59X2-10X2  
18/08  10-31-09  ĂN LÔ 31  
17/08  47-76-59  ĂN LÔ 47  
16/08 25-48-76  ĂN LÔ 25-76   
15/08 70-25-47  ĂN LÔ 70   
14/08  54-83-02  ĂN XIÊN 3  
13/08  46-90-74  TRƯỢT  
12/08  81-89-45  TRƯỢT  
11/08  14-81-04 ĂN LÔ 14X2-81X2   
10/08  07-49-18  ĂN LÔ 07  
09/08  58-19-52  ĂN LÔ 19  
08/08  90-95-21  ĂN LÔ 90  
07/08  67-85-27 ĂN LÔ 67   
06/08  61-21-19  TRƯỢT  
05/08  93-30-21 ĂN LÔ 93   
04/08  81-13-39 ĂN LÔ 81X2-39   
03/08  71-87-45 TRƯỢT   
02/08  17-80-64 ĂN XIÊN 3   
01/08  30-21-70  ĂN LÔ 30  
31/07  95-74-17  ĂN LÔ 95X2  
30/07  70-19-62 ĂN LÔ 70X2  
29/07  47-97-70  ĂN XIÊN 3  
28/07  47-30-80  ĂN LÔ 47-80  
27/07  47-93-20  ĂN LÔ 47X2-20  
26/07  70-12-34 ĂN LÔ 34   
25/07  70-32-97  ĂN LÔ 70X2-97  
24/07  30-26-70 ĂN LÔ 30X2   
23/07  70-68-39 ĂN LÔ 68-39   
22/07  34-70-19 ĂN LÔ 70   
21/07  76-63-91  ĂN XIÊN 3  
20/07 76-50-21   ĂN LÔ 21  
19/07  10-38-05  ĂN LÔ 05  
18/07  10-21-34 TRƯỢT   
17/07  81-93-78 ĂN LÔ 93X2   
16/07  10-81-39 ĂN LÔ 39X3   
15/07  10-82-60  ĂN LÔ 60X2  
14/07  70-10-72 ĂN LÔ 72X2-70   
13/07  91-61-47  ĂN LÔ 91-61  
12/07  29-10-91 TRƯỢT   
11/07  81-93-03 ĂN XIÊN 3   
10/07  63-18-46  ĂN XIÊN 3  
09/07  46-53-93  ĂN XIÊN 3  LÔ 53X2-93X2
08/07  64-56-35  ĂN LÔ 56  
07/07  46-94-30  ĂN XIÊN 3  
06/07  82-10-14 ĂN LÔ 82   
05/07  17-82-48  ĂN LÔ 48X2-82  
04/07  86-01-48 ĂN LÔ 48X2-01   
03/07  68-97-82  ĂN XIÊN 3 ĂN LÔ 97X2-82X2 
02/07  40-70-34 TRƯỢT  
01/07  07-84-10 ĂN XIÊN 3   
30/06  82-91-03  ĂN LÔ 82-03  
29/06  81-93-66 ĂN XIÊN 3   
28/06 86-29-82 ĂN LÔ 82  
27/06  70-45-64 ĂN XIÊN 3   
26/06  90-87-74 TRƯỢT   
25/06  12-62-90  ĂN XIÊN 3 LÔ 62X3-90X2 
24/06  12-91-70  ĂN LÔ 12-70  
23/06  71-83-21 ĂN LÔ 83-21   
22/06  09-54-71 ĂN LÔ 09   
21/06  90-81-07 ĂN LÔ 90-07   
20/06  98-32-09  ĂN LÔ 98-09  
19/06  38-54-01  TRƯỢT  
18/06 81-32-70 ĂN XIÊN 3  
17/06  98-00-10  ĂN LÔ 00X2-98  
16/06  37-62-84 ĂN XIÊN 3   
15/06  95-07-52  ĂN LÔ 95  
14/06  70-38-85  ĂN LÔ 70  
13/06  56-98-50 ĂN LÔ 98-50   
12/06  01-45-70 ĂN LÔ 45X2-01   
11/06  35-76-01 ĂN LÔ 35X3   
10/06 95-76-01   TRƯỢT  
09/06 95-38-73 ĂN LÔ 38X2  
08/06  91-76-81  ĂN LÔ 81X2-76  
07/06  57-84-10 ĂN LÔ 84-10   
06/06  67-88-15 TRƯỢT   
05/06  63-46-72  TRƯỢT  
04/06 73-20-41 ĂN XIÊN 3  
03/06 35-13-78 TRƯỢT  
02/06  40-64-61 ĂN LÔ 40   
01/06/2017  40-64-61  TRƯỢT  
31/05  40-18-66 ĂN LÔ 66X2-18   
30/05 34-97-18 ĂN LÔ 97  
29/05 27-70-44 ĂN LÔ 70x2-44  
28/05  76-17-38 ĂN LÔ 17X2-38   
27/05  98-38-10 ĂN LÔ 10X2   
26/05  84-62-21 ĂN LÔ 21   
25/05  19-38-05  ĂN LÔ 38  
24/05  70-18-99 ĂN XIÊN 3   
23/05  41-90-63 ĂN LÔ 90X2   
22/05  78-30-10 ĂN LÔ 78-30   
21/05  40-81-10 ĂN LÔ 81   
20/05 90-08-10  ĂN LÔ 90X2-10   
19/05 70-24-10 ĂN LÔ 10  
18/05  79-01-70  ĂN LÔ 79  
17/05  10-09-70 ĂN LÔ 70X2-09   
16/05  10-70-98 ĂN LÔ 10X2-70   
15/05  21-01-72  ĂN LÔ 72  
14/05  14-27-56  TRƯỢT  
13/05  92-41-23  ĂN LÔ 92  
12/05  10-87-23  ĂN LÔ 10X2-23X2  
11/05  61-26-12  ĂN LÔ 26X2-61  
10/05  98-61-79 ĂN LÔ 61   
09/05  61-91-50  ĂN LÔ 91X2  
08/05  59-68-48  ĂN LÔ 68  
07/05  75-98-43  ĂN LÔ XIÊN 3  
06/05  70-42-01 TRƯỢT   
05/05  51-04-30 ĂN LÔ 04-30   
04/05  22-65-19  ĂN XIÊN 3  ĂN LÔ 65X2-19X2
03/05  41-32-62  ĂN LÔ 41X2-32X2  
02/05  15-44-84 ĂN LÔ 44X2-84   
01/05/2017  15-76-57 ĂN LÔ 76X2-57X2   
30/04  50-07-92 ĂN LÔ 50X3-92X2   
29/04 76-21-27   ĂN LÔ 21X2-27  
28/04  87-30-25 ĂN LÔ 25   
27/04  65-53-79 ĂN LÔ 53X2-79   
26/04  25-40-19 ĂN LÔ 19X3   
25/04  10-53-81  ĂN LÔ10-53   
24/04  19-25-85 ĂN LÔ 19X2   
23/04  70-41-60 ĂN XIÊN 3   
22/04  36-50-61  ĂN LÔ 36X2-61  
21/04  36-87-71  ĂN XIÊN 3  
20/04  80-29-33 ĂN LÔ 29X2-33   
19/04  81-61-52 ĂN XIÊN 3   
18/04  41-43-87 ĂN LÔ 87-41   
17/04  16-28-50  ĂN LÔ 16X2-28  
16/04  24-41-35 ĂN LÔ 41 -35  
15/04  78-60-53 ĂN LÔ 78X2-60   
14/04  70-96-23  ĂN XIÊN 3  
13/04  03-39-91  TRƯỢT  
12/04  10-64-09  ĂN LÔ 10  
DÀN ĐỀ 6 SỐ

CẦU DÀN ĐỀ 6 SỐ, giá: 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  DÀN ĐỀ 6 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 01 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả DÀN ĐỀ 6 SỐ

NGÀY DÀN ĐỀ 6 SỐ KẾT QUẢ GHI CHÚ
20/08      
19/08  20-24-25-26-27-29  TRƯỢT  
18/08  79-97-01-10-57-75  ĂN ĐÊ 79  
17/08  10-11-12-14-15-16 TRƯỢT   
16/08  50-51-52-53-54-55  TRƯỢT  
15/08  31-32-34-35-37-39 ĂN ĐÊ 31   
14/08 50-51-54-56-57-59   TRƯỢT  
13/08 70-72-73-75-78-79  TRƯỢT   
12/08  50-52-53-56-58-59  TRƯỢT  
11/08  10-11-12-13-14-15  ĂN ĐÊ 12  
10/08  59-85-08-80-01-10  TRƯỢT  
09/08  20-21-22-23-24-25  TRƯỢT  
08/08  56-65-68-86-67-76  TRƯỢT  
07/08  30-31-32-33-34-38 TRƯỢT   
06/08  10-11-12-13-14-16  TRƯỢT  
05/08  80-82-83-85-87-89  ĂN ĐÊ 83  
04/08  10-11-12-13-14-15  TRƯỢT  
03/08  30-31-32-33-34-37 TRƯỢT   
02/08  30-31-32-33-35-38 TRƯỢT   
01/08  60-63-64-65-67-69 ĂN ĐÊ 65   
31/07  45-54-47-74-04-40 ĂN ĐÊ 47   
30/07  40-41-42-43-44-45 TRƯỢT   
29/07  20-21-23-25-26-29 TRƯỢT   
28/07 21-22-23-93-10-01  TRƯỢT  
27/07  30-31-32-33-36-37 ĂN ĐÊ 33   
26/07  61-62-63-67-68-69 ĂN ĐÊ 67   
25/07  41-42-43-44-45-46  TRƯỢT  
24/07  50-51-52-53-54-55  TRƯỢT  
23/07  01-02-03-05-06-07  TRƯỢT  
22/07  01-02-03-05-06-07  TRƯỢT  
21/07  38-83-39-93-69-96 TRƯỢT   
20/07  12-14-15-16-17-18 TRƯỢT   
19/07  50-51-52-54-56-58  TRƯỢT  
18/07  67-76-09-90-06-60 TRƯỢT   
17/07  08-80-48-84-29-92  TRƯỢT  
16/07  23-32-78-87-09-90 TRƯỢT   
15/07  80-81-82-83-84-86  ĂN ĐÊ 81  
14/07  70-71-72-73-76-78  TRƯỢT  
13/07  90-91-93-95-96-98 TRƯỢT   
12/07 01-02-03-04-05-06 TRƯỢT   
11/07  01-10-17-71-07-70 ĂN ĐÊ 10   
10/07  04-40-17-71-07-70  TRƯỢT  
09/07  39-93-12-21-03-30 ĂN ĐÊ 93   
08/07 70-72-73-75-76-78 TRƯỢT  
07/07  90-92-94-95-96-97  ĂN ĐÊ 94  
06/07  23-32-29-92-19-91 TRƯỢT   
05/07  78-87-69-96-01-10  TRƯỢT  
04/07  48-84-01-10-08-80  ĂN ĐÊ 48  
03/07  80-82-84-85-87-89  TRƯỢT  
02/07  47-74-19-91-32-23 TRƯỢT   
01/07  10-12-13-15-17-18  TRƯỢT  
30/06 09-90-14-41-39-93  ĂN ĐÊ 09   
29/06  46-64-36-63-56-65  TRƯỢT  
28/06  40-42-44-464-48-49  TRƯỢT  
27/07  07-70-57-75-05-50 TRƯỢT   
26/06  70-71-73-75-76-79 TRƯỢT   
25/06  90-92-93-95-97-98  TRƯỢT  
24/06  60-61-62-64-65-67  ĂN ĐÊ 61  
23/06  20-22-23-25-26-27  ĂN ĐÊ 23  
22/06  20-23-22-25-26-27 TRƯỢT   
21/06  41-42-43-45-47-48 TRƯỢT   
20/06  07-70-16-61-29-92  TRƯỢT  
19/06  40-42-43-44-46-48  TRƯỢT  
18/06  70-73-74-75-76-79 ĂN ĐÊ 76   
17/06  40-42-43-44-48-49 ĂN ĐÊ 44   
16/06  01-02-03-04-06-08 TRƯỢT   
15/06  10-12-14-15-16-17  TRƯỢT  
14/06  01-02-03-05-06-07  TRƯỢT  
13/06  60-61-63-64-65-67 ĂN ĐÊ 61   
12/06  50-51-52-54-56-57 TRƯỢT   
11/06  10-12-13-15-16-19 TRƯƠT   
10/06  01-02-03-04-06-09  TRƯỢT  
09/06  90-91-92-94-95-96 ĂN ĐÊ 92   
08/06  80-81-83-84-85-86 TRƯỢT   
07/06  05-50-08-80-17-71 TRƯƠT   
06/06  40-41-42-43-45-47 TRƯỢT   
 05/06  20-21-22-24-25-26 ĂN ĐÊ 20   
04/06 80-82-84-85-87-89  ĂN ĐÊ 85  
03/06  40-41-42-44-45-48 TRƯỢT   
02/06  36-63-35-53-07-70  ĂN ĐÊ 36  
01/06/2017  01-10-07-70-59-95  TRƯỢT  
31/05  70-72-74-76-77-79 TRƯỢT   
30/05  10-13-15-17-18-19 TRƯỢT  
29/05  40-41-42-44-46-48  ĂN ĐÊ 44  
28/05  56-65-17-71-07-70  TRƯỢT  
27/05  50-51-54-56-57-58  TRƯỢT  
26/05  21-23-25-27-28-29  ĂN DÊ 21  
25/05  60-61-66-67-68-69  ĂN DÊ 69  
24/05  90-09-89-98-01-10  TRƯỢT  
23/05  27-28-29-31-13-41  TRƯỢT  
22/05  27-72-36-63-02-48  TRƯỢT  
21/05  16-61-18-81-23-32 TRƯỢT   
20/05  03-30-34-43-01-10 TRƯỢT   
19/05  89-98-59-95-37-73  TRƯỢT  
18/05  79-97-02-20-09-90  TRƯỢT  
17/05  16-61-06-60-46-64  TRƯỢT  
ĐỘC THỦ LÔ

CẦU ĐỘC THỦ LÔ, giá: 1.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  ĐỘC THỦ LÔ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 02 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả ĐỘC THỦ LÔ

NGÀY ĐỘC THỦ LÔ KẾT QUẢ GHI CHÚ
20/08      
19/08  28 TRƯỢT   
18/08  10 TRƯỢT   
17/08  57  TRƯỢT  
16/08  10 ĂN LÔ 10   
15/08  25  TRƯỢT  
14/08  54 ĂN LÔ 54X2   
13/08  29 TRƯỢT   
12/08  89 TRƯỢT   
11/08  80  TRƯỢT  
10/08  49 TRƯỢT   
09/08  19 ĂN LÔ 19   
08/08  95 TRƯỢT   
07/08  85 TRƯỢT   
06/08  61  TRƯỢT  
05/08  03 ĂN LÔ 03X3   
04/08  31  ĂN LÔ 31X2  
03/08  87  TRƯỢT  
02/08  80 ĂN LÔ 80X2   
01/08  73  TRƯỢT  
31/07  75 ĂN LÔ 75X3   
30/07  19  TRƯỢT  
29/07  18  TRƯỢT  
28/07  58 ĂN LÔ  58X2   
27/07  47  ĂN LÔ 47  
26/07  21 ĂN LÔ 21X2   
25/07  95 TRƯỢT   
24/07  30 ĂN LÔ 30X2   
23/07  14 ĂN LÔ 14X2   
22/07  26 ĂN LÔ 26X2   
21/07  32  ĂN LÔ 32  
20/07  98  TRƯỢT  
19/07  83  TRƯỢT  
18/07  32 TRƯỢT   
17/07  12 LÓT 39  ĂN LÔ 12X2 ĂN LÓT 39 
16/07  39  ĂN LÔ 39X3  
15/07  32  ĂN LÔ 32  
14/07  90  ĂN LÔ 90  
13/07  41 TRƯỢT   
12/07  98 TRƯỢT   
11/07  81  ĂN LÔ 81X2  
10/07  93 TRƯỢT   
09/07  53 ĂN LÔ 53X2   
08/07  86 ĂN LÔ 86   
07/07  94  ĂN LÔ 94X2  
06/07  76 TRƯỢT   
05/07  71 TRƯỢT   
04/07  48  ĂN LÔ 48X2  
03/07  82 ĂN LÔ 82X2   
02/07 70  TRƯỢT   
01/07  70  TRƯỢT  
30/06  41 ĂN LÔ 41X3   
29/06  26 ĂN LÔ 26X2   
28/06  07 ĂN LÔ 07X2   
27/06  64  ĂN LÔ 64X2  
26/06  90 TRƯỢT  
25/06  11  ĂN LÔ 11X3  
24/06  70  ĂN LÔ 70  
23/06  71  TRƯỢT  
22/06  71 TRƯỢT   
21/06  18  TRƯỢT  
20/06  06 ĂN LÔ 06X3   
19/06  45 TRƯỢT   
18/06 81 ĂN LÔ 81X2   
17/06  00  ĂN LÔ 00X2  
16/06  70  ĂN LÔ 70  
15/06  07  TRƯỢT  
14/06  10 ĂN LÔ 10   
13/06  02 ĂN LÔ 02   
12/06  46  ĂN LÔ 46  
11/06  76 TRƯỢT   
10/06 01  TRƯỢT   
09/06  38  ĂN LÔ 38X2  
08/06  91  TRƯỢT  
07/06  80 ĂN LÔ 80X2   
06/06 15 TRƯỢT   
05/06  72  TRƯỢT  
04/06  73 ĂN LÔ 73   
03/06 37 ĂN LÔ 37  
02/06  87  ĂN LÔ 87X2  
01/06/2017  07 ĂN LÔ 07   
31/05  70  TRƯỢT  
30/05  18 TRƯỢT  
29/05  47  WIN 47X2  
28/05  17 ĂN LÔ 17X2  CÓ LÓT 11 
27/05  63   ĂN LÔ 63X2 ĂN LÓT 10X2 
26/05  62  TRƯỢT  
25/05  05  TRƯỢT  
24/05 42  TRƯỢT  
23/05  90 ĂN LÔ 90X2   
22/05  62  ĂN LÔ 62X2  
21/05  40  TRƯỢT  
20/05  90  ĂN LÔ 90X2  
19/05 93 ĂN LÔ 93  
18/05  39 ĂN LÔ 39X3   
17/05  79  TRƯỢT  
16/05  10 ĂN LÔ 10   
15/05  72  ĂN LÔ 72  
14/05  14 TRƯỢT   
13/05  41  TRƯỢT  
12/05  63  ĂN LÔ 63  
11/05  26 ĂN LÔ 26X2   
10/05  57  ĂN LÔ 57  
09/05  09  ĂN LÔ 09  
08/05  48 TRƯỢT  
07/05  67  ĂN LÔ 67  
06/05  65 ĂN LÔ 65X2   
05/05  96 TRƯỢT    
04/05  65  ĂN LÔ 65X2  
03/05  41  ĂN LÔ 41X2  
02/05 15  TRƯỢT  
01/05/2017  15  TRƯỢT  
3 CÀNG ĐỀ

CẦU 3 CÀNG ĐỀ, giá: 1.500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  3 CÀNG ĐỀ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 04 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả 3 CÀNG ĐỀ

NGÀY 3 CÀNG ĐỀ KẾT QUẢ GHI CHÚ
20/08      
19/08  323-332 TRƯỢT   
18/08  279-297 ĂN 3 CÀNG ĐÊ 279   
17/08  716-761 TRƯỢT   
16/08  250-205  TRƯỢT  
15/08  730-703 TRƯỢT   
14/08  225-252  ĂN 3 CÀNG ĐÊ 225  
13/08  578-587 TRƯỢT   
12/08 951-915   TRƯỢT  
11/08  312-321 ĂN 3 CÀNG ĐÊ 312   
10/08  259-295 TRƯỢT   
09/08  726-762 TRƯỢT   
08/08  456-465  TRƯỢT  
07/08  003-030  TRƯỢT  
06/08  616-661 TRƯỢT   
05/08  783-738  ĂN 3 CÀNG ĐÊ 783  
04/08  301-310 TRƯỢT   
03/08  337-373 TRƯỢT   
02/08  280-208  ĂN 3 CÀNG ĐÊ 280  
01/08  756-765  TRƯỢT ĂN ĐÊ 65 
31/07  845-854 TRƯỢT   
30/07  845-854 TRƯỢT   
29/07 232-223  TRƯỢT  
28/07 301-310   TRƯỢT  
27/07 234-243  TRƯỢT   
26/07  167-176 TRƯỢT  ĂN ĐE 67 
25/07  146-164 ĂN 3 CÀNG ĐÊ 164   
24/07  555-554  TRƯỢT  
23/07  002-020 ĂN 3 CÀNG ĐÊ 020   
22/07  401-410  TRƯỢT  
21/07  469-496  TRƯỢT  
20/07  717-733  ĂN 3 CÀNG 733  
19/07  956-965  TRƯỢT  
18/07  660-606  TRƯỢT  
17/07  478-487  TRƯỢT  
16/07  039-093  ĂN 3 CÀNG ĐÊ 039  
15/07  780-708  TRƯỢT  
14/07  876-867 TRƯỢT   
13/07  810-801  TRƯỢT  
12/07  789-798 TRƯỢT   
11/07  010-001 ĂN 3 CÀNG ĐÊ 010   
10/07 257-275 TRƯỢT  
09/07 UP UP  
08/07  877-878 TRƯỢT   
07/07  294-249 ĂN 3 CÀNG ĐÊ 294   
06/07  476-467  TRƯỢT  
05/07 787-778 TRƯỢT   
04/07  148-184 ĂN 3 CÀNG ĐÊ 148   
03/07 587-578 TRƯỢT  
02/07  347-374  TRƯỢT  
01/07  301-310  TRƯỢT  
30/06  490-409 ĂN 3 CÀNG ĐÊ 409   
29/06  156-165 TRƯỢT   
28/06  149-194  ĂN 3 CÀNG ĐÊ 194  
27/06 370-307 TRƯỢT  
26/06 307-370   TRƯỢT  
25/06  393-339  TRƯỢT  
24/06  916-961 TRƯỢT   
23/06  523-532 ĂN 3 CÀNG ĐÊ 532   
22/06  302-320  TRƯƠT  
21/06  347-374  TRƯỢT  
20/06  397-379  TRƯỢT  
19/06  248-284  TRƯỢT  
18/06 576-567 TRƯỢT ĂN ĐÊ 76 
17/06  644-649 ĂN 3 CÀNG ĐÊ 644   
16/06  410-401  TRƯỢT  
15/06  817-871 TRƯỢT  ĂN ĐÊ 71 
14/06  610-601 TRƯỢT   
13/06  061-016 ĂN 3 CÀNG 061   
12/06  545-554 TRƯỢT   
11/06  710-701 TRƯƠT   
10/06  309-390  TRƯỢT  
09/06  395-359 TRƯỢT   
08/06  881-818  TRƯỢT  
07/06  717-771  TRƯỢT  
06/06  540-504 TRƯỢT   
05/06  420-402  ĂN 3 CÀNG 420  
04/06  985-958 TRƯỢT   
03/06  348-384  TRƯƠT  
02/06  736-763 ĂN 3 CÀNG ĐÊ 736   
01/06/2017  959-995 TRƯỢT  
31/05  270-207 TRƯỢT   
30/05  410-401  TRƯỢT  
29/05  449-494 TRƯỢT   
28/05  467-476 ĂN 3 CÀNG 467   
27/05  654-645  TRƯỢT  
26/05 521-512  TRƯỢT  
25/05 769-768 TRƯỢT   
24/05  010-099 ĂN 3 CÀNG ĐÊ 099   
23/05  227-231  TRƯỢT  
22/05  702-752 ĂN 3 CANG 752   
21/05  118-181 TRƯỢT   
20/05  003-030 TRƯỢT   
19/05  089-098 TRƯỢT   
18/05  209-290  TRƯỢT  
17/05  406-560 TRƯỢT   
16/05  748-794 ĂN 3 CANG 794   
15/05  715-751 TRƯỢT  
14/05  580-508 TRƯỢT   
13/05  827-872 TRƯỢT   
12/05  770-707  TRƯỢT  
11/05  269-296 TRƯỢT   
10/05  068-086 TRƯỢT   
09/05  268-286  TRƯỢT  
08/05  557-575 TRƯỢT   
07/05  336-363  TRƯỢT  
06/05  385-358  TRƯỢT  
05/05  529-592  TRƯỢT ĂN ĐÊ 29 
04/05  504-540  TRƯỢT  
03/05  520-502 TRƯỢT   
02/05  840-804 TRƯƯỢTỢT  
01/05/2017  365-356 ĂN 3 CÀNG 365   
DÀN LÔ 4 SỐ

CẦU DÀN LÔ 4 SỐ, giá: 800.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  DÀN LÔ 4 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 08 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả DÀN LÔ 4 SỐ

NGÀY DÀN LÔ 4 SỐ KẾT QUẢ GHI CHÚ
20/08      
19/08  47-02-82-05  ĂN LÔ 05  
18/08  13-31-54-09 ĂN LÔ 31-54   
17/08  76-35-59-92 TRƯỢT   
16/08  48-98-76-61 ĂN LÔ 76-61   
15/08  25-47-48-24  TRƯỢT  
14/08  57-75-83-34 ĂN LÔ 83-34   
13/07  74-90-95-34 TRƯỢT   
12/08  16-81-45-21 TRƯỢT   
11/08  14-61-43-04  ĂN LÔ 14X2  
10/08  07-49-99-12  ĂN LÔ 07  
09/08  19-52-94-58  ĂN LÔ 19  
08/08  00-90-65-34  ĂN LÔ 90-65  
07/08  04-67-27-82  ĂN LÔ 67  
06/08  80-95-23-56  ĂN LÔ 23X2-95-56  
05/08  10-01-27-72  ĂN LÔ 10X2  
04/08  13-31-81-68 ĂN LÔ 31X2-81X2-68   
03/08  34-43-82-71 ĂN LÔ 43   
02/08  59-95-08-80  ĂN LÔ 80X3  
01/08 12-21-58-85  ĂN LÔ 58X2-85   
31/07  13-31-59-95  ĂN LÔ 95X2-31X2  
30/07  19-91-01-10 TRƯỢT   
29/07  79-97-18-81  ĂN LÔ 79-97  
28/07  12-21-73-58  ĂN LÔ 58X2-12-73X2  
27/07  47-74-95-27 ĂN LÔ 47X2-74   
26/07  34-43-72-18  ĂN LÔ 34-43-72-18  
25/07  01-10-34-40  ĂN LÔ 10  
24/07  19-91-30-03 ĂN LÔ 30X2-19X2-03   
23/07  07-70-19-91  ĂN LÔ 07  
22/07  34-43-12-57  TRƯỢT  
21/07  19-91-67-76 ĂN LÔ 76X2-19-91   
20/07  12-21-15-51 ĂN LÔ 51X2-21   
18/07 38-83-01-10   ĂN LÔ 01  
17/07  18-81-93-32 ĂN LÔ 93X2-32   
16/07  01-10-39-93  ĂN LÔ 39X3  
15/07  23-32-06-60  ĂN LÔ 32X2-60X2  
14/07 01-10-23-32  TRƯỢT   
13/07  14-41-98-61 ĂN LÔ 14X2-98-61   
12/07  19-91-06-60 ĂN LÔ 19X2-60X2-06   
11/07  01-10-39-93 ĂN LÔ 10-39-93   
10/07  39-93-10-97  ĂN LÔ 97  
09/07  10-01-53-46 ĂN LÔ 53X2-46-01   
08/07  68-86-64-81 ĂN LÔ 86X2-68-81   
07/07  49-94-52-30  ĂN LÔ 94X3-30X2-52  
06/07  17-71-76-23 TRƯỢT   
05/07  10-01-17-82  ĂN LÔ 82  
04/07  48-84-44-01  ĂN LÔ 48X2-44X2-01  
03/07  28-82-25-52 ĂN LÔ 82X2   
02/07  71-70-53-94 ĂN LÔ 71   
01/07  07-70-15-51 ĂN LÔ 15X2-07   
30/06  07-70-41-82  ĂN LÔ 41X3-82  
29/06  39-93-70-61 ĂN LÔ 93X2   
28/06 28-82-16-86 ĂN LÔ 28-82   
27/06  46-64-81-76 ĂN LÔ 76X2-64X2-81   
26/06  47-74-90-87  TRƯỢT  
25/06  26-62-11-90 ĂN LÔ 11X3-62X3-90X2   
24/06  07-70-12-09  ĂN LÔ 70-12  
23/06 17-71-83-73  ĂN LÔ 83-73  
22/06  45-54-35-71 TRƯỢT   
21/06  09-90-18-81  ĂN LÔ 90  
20/06  89-98-32-17  ĂN LÔ 98  
19/06 38-83-45-54 ĂN LÔ 83X2   
18/06 38-83-32-81 ĂN LÔ 81X2-32X2-38-83   
17/06  01-10-73-50 ĂN LÔ 73   
16/06  07-70-37-62 ĂN LÔ 70-37-62   
15/06 97-52-95-12 ĂN LÔ 12-95   
14/06  01-10-70-38 ĂN LÔ 01-10-70   
13/06  17-71-01-10 TRƯỢT   
12/06  46-64-32-87  ĂN LÔ 46-32X2-87  
11/06  35-53-16-61 ĂN LÔ 35X3-53X2-16X2-61X2   
10/06  59-95-01-32 32X2   
09/06 38-83-30-95   ĂN LÔ 38X2-30  
08/06  19-91-87-03 ĂN LÔ 87   
07/06  76-84-90-54 ĂN LÔ 76-84-54   
06/06 10-67-15-37  ĂN LÔ 10X2-37  
05/06  46-64-72-20  ĂN LÔ 20  
04/06  19-91-84-73  ĂN LÔ 19-91-73  
03/06  05-50-35-55 ĂN LÔ 05X2-55X2   
02/06  35-53-64-40 ĂN LÔ 53X2-40   
01/06/2017  04-40-64-61 TRƯỢT   
31/05  29-92-18-40  ĂN LÔ 29X2-92-18  
30/05  01-10-18-34  ĂN LÔ 10  
29/05  07-70-27-98  ĂN LÔ 70X2-07-98  
28/05  17-71-67-82 ĂN LÔ 17X2-67X2-82  
27/05  01-10-36-63 ĂN LÔ 10X2-63X2   
26/05 04-40-09-62   ĂN LÔ 40-09X2  
25/05  01-10-79-97  TRƯỢT  
24/05  07-70-99-24  ĂN LÔ 70X2-99X2-24  
23/05  14-41-90-35  ĂN LÔ 90X2-14-35  
22/05  25-30-62-84 ĂN LÔ 25-30-62X2   
21/05  04-40-81-84 ĂN LÔ 84X2-81   
20/05  09-90-70-08 ĂN LÔ 90X2   
19/05  07-70-10-93  ĂN LÔ 07-10-93  
18/05  79-10-84-23 ĂN LÔ 10-79-84   
17/05 79-97-01-10  ĂN LÔ 01   
16/05 01-10-79-97 ĂN LÔ 10X2-79  
15/05  ĐANG CẬP NHẬT UP   
14/05  56-65-27-14  TRƯỢT  
13/05  92-41-19-20 ĂN LÔ 19X2-92   
12/05  87-10-95-27 ĂN LÔ 10X2-95   
11/05  12-21-79-30 ĂN LÔ 21-79   
10/05  79-97-57-98  ĂN LÔ 57  
09/05  19-19-61-09 ĂN LÔ 91X2-09   
08/05  48-59-68-91 ĂN LÔ 68   
07/05  87-75-38-29 ĂN LÔ 87-75-29   
06/05  65-01-70-42  ĂN LÔ 65X2  
05/05  69-96-51-30 ĂN LÔ 69-30   
04/05  56-65-01-19  ĂN LÔ 65X2-19X2-56  
03/05  26-52-32-18 ĂN2 LÔ 32X2   
02/05  15-51-44-56  ĂN LÔ 44X2-51-56  
01/04/2017  15-51-56-76 ĂN LÔ 76X2   
30/04  29-92-07-83 ĂN LÔ 92X2-29-83   
29/04  67-76-27-72  ĂN LÔ 27-72  
28/04  25-52-87-68  ĂN LÔ 25-52  
27/04  56-65-26-79  ĂN LÔ 26X3-79  
26/04  19-91-25-40 ĂN LÔ 19X3   
25/04  03-30-82-13  ĂN LÔ 30X2-82-13  

 

3 CÀNG LÔ

CẦU 3 CÀNG LÔ, giá: 7.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  3 CÀNG LÔ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 02 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả 3 CÀNG LÔ

NGÀY 3 CÀNG LÔ KẾT QUẢ GHI CHÚ
20/08      
19/08  782-747  TRƯỢT  
18/08  279-130  ĂN 3 CÀNG LÔ 130-279  
17/08  447-257 TRƯỢT   
16/08  710-325  TRƯỢT  
15/08  356-425 TRƯỢT   
14/08  225-954 ĂN 3 CANG LÔ 225-954  
13/08  274-946  TRƯỢT  
12/08  881-289 TRƯỢT   
11/08  661-280  TRƯỢT  
10/08  307-549  ĂN 3 CÀNG LÔ 307  
08/08  558-270 TRƯỢT   
07/08  885-227  TRƯỢT  
06/08  861-723  TRƯỢT  
05/08  878-061 ĂN 3 CÀNG LÔ 878-061   
04/08  881-931 TRƯỢT   
03/08 682-117  TRƯỢT   
02/08  117-995  TRƯỢT  
01/08  558-868 ĂN 3 CÀNG LÔ 558-686   
31/07  470-295 ĂN 3 CÀNG LÔ 470-295   
30/07  845-219 TRƯỢT   
29/07 559-333 TRƯỢT  
28/07  559-345 TRƯỢT   
27/07 995-947   TRƯỢT  
26/07  663-997 ĂN 3 CÀNG LÔ 663   
25/07  770-990  TRƯỢT  
24/07 730-707  TRƯỢT   
23/07  114-290 ĂN 3 CÀNG LÔ 114   
22/07  554-234  TRƯỢT  
21/07  288-255 ĂN 3 CÀNG LÔ 288-255   
20/07  651-247 TRƯỢT   
19/07  983-321  TRƯỢT  
18/07  110-221  TRƯỢT  
17/07  987-316  ĂN 3 CÀNG LÔ 987  
16/07  539-118  ĂN 3 CÀNG LÔ 539  
15/07  932-660  TRƯỢT  
14/07  772-916  TRƯỢT  
13/07  661-990  TRƯỢT  
12/07  660-919 TRƯỢT   
11/07  993-603  ĂN 3 CÀNG LÔ 993-603  
10/07  689-132 TRƯỢT   
09/07  993-753  ĂN 3 CÀNG LÔ 993-753  
08/07  764-235  TRƯỢT  
07/07  194-230 ĂN 3 CÀNG LÔ 194   
06/07  771-285 TRƯỢT   
05/07  117-864 TRƯỢT   
04/07  348-744  ĂN 3 CÀNG LÔ 744 ĂN LÔ 44X2-48X2 
03/07 182-158  ĂN 3 CÀNG LÔ 182-158  ĂN LÔ 58X2-82X2 
02/07  771-555  ĂN 3 CÀNG LÔ  555 ĂN LÔ 55X2 
01/07  784-226  TRƯỢT  
30/06  941-248 TRƯỢT   
29/06  661-226  TRƯỢT  
28/06  207-194  ĂN LÔ 207-194  
27/06  764-940  TRƯỢT  
26/06  841-215 TRƯỢT   
25/06  862-890 ĂN 3 CÀNG 862   
24/06  889-148  ĂN 3 CÀNG LÔ 148  
23/06  871-374 TRƯỢT   
22/06  335-309  TRƯỢT  
21/06  897-318  ĂN 3 CÀNG LÔ 897  
20/06  298-106  TRƯỢT  
19/06  238-845 TRƯỢT  
18/06 332-181  TRƯỢT  
17/06  800-798  ĂN 3 CÀNG LÔ 800  
16/06  370-954 ĂN 3 CÀNG LÔ 370-954   
15/06 852-107   TRƯỢT  
14/06  810-370 TRƯỢT   
13/06  102-398  TRƯỢT  
12/06  984-546 ĂN 3 CÀNG LÔ 984   
11/06  353-161  ĂN 3 CÀNG 353-161  
10/06 201-995   TRƯỢT  
09/06  195-173  TRƯỢT  
08/06 391-993   TRƯỢT  
07/06  870-267 ĂN 3 CÀNG LÔ 870  
06/06  667-910  TRƯỢT  
05/06  763-772 TRƯỢT   
04/06  773-441  ĂN 3 CANG 773  
03/06 905-455  TRƯỢT  
02/06  736-253 ĂN LÔ 736   
01/06/2017  786-340  ĂN 3 CÀNG LÔ 786  
31/05  866-240 TRƯỢT   
30/05  218-434  TRƯỢT  
29/05  887-147  ĂN 3 CÀNG 887  
28/05  467-717  ĂN 3 CANG LÔ 717-467  
27/05  263-910  ĂN 3 CANG LÔ 263-910  ĂN LÔ 63X2-10X2
26/05  262-709  TRƯỢT  
25/05  766-797  TRƯỢT  
24/05  970-999  TRƯỢT  
23/05  290-117  ĂN LÔ 117  
22/05  462-730 ĂN LÔ 462   
21/05  981-775  ĂN LÔ 981  
20/05  208-990 TRƯỢT   
19/05  193-110 ĂN LÔ 193   
18/05  893-710  TRƯỢT  
17/05  236-770  TRƯƠT  
16/05  884-910  ĂN LÔ 910  
15/05  244-001 TRƯỢT   
14/05  214-327 TRƯỢT   
13/05  592-441  ĂN LÔ 592  
12/05 110-287   TRƯỢT  
11/05  726-311  ĂN LÔ 726  
10/05  379-298  TRƯỢT  
09/05  261-309  TRƯỢT  
08/05  668-359  TRƯỢT  
07/05 775-467  TRƯỢT  ĂN LÔ 75-87 
06/05  365-742  TRƯỢT  ĂN LÔ 65X2
05/05  204-551  ĂN 3 CÀNG LÔ 204  
04/05  765-819  ĂN 3 CANG LÔ 765 ĂN LÔ 65X2-19X2 
03/05  441-332 TRƯỢT   
02/05  115-448  TRƯỢT  
01/05/2017  715-356  TRƯỢT