hot Chuyên gia soi Cầu Xổ Số Miền Bắc - SĐT: 01693.166.498hot
BẠCH THỦ LÔ

CẦU BẠCH THỦ LÔ, giá: 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  BẠCH THỦ LÔ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 01 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả BẠCH THỦ LÔ

NGÀY BẠCH THỦ LÔ KẾT QUẢ GHI CHÚ
29/04      
28/04  27  ĂN LÔ 27  
27/04  90  TRƯỢT  
26/04  25  TRƯỢT  
25/04  10 ĂN LÔ 10   
24/04  17  ĂN LÔ 17  
23/04  87  ĂN LÔ 87  
22/04  02 TRƯỢT  
21/04  87 ĂN LÔ 87  
20/04  29 ĂN LÔ 29X2   
19/04  81  ĂN LÔ 81  
18/04  20  TRƯỢT  
17/04  00 TRƯỢT   
16/04  41  ĂN LÔ 41  
15/04  60  ĂN LÔ  60  
14/04  23  ĂN LÔ 23X2  
13/04  61 TRƯỢT  
12/04  64  TRƯỢT  
11/04  58 ĂN LÔ 58X2  
10/04  76 ĂN LÔ 76  
09/04  15 TRƯỢT  
08/04  81 ĂN LÔ 81  
07/04  06  TRƯỢT  
06/04  93  TRƯỢT  
05/04  79  ĂN LÔ 79X2  
04/04  48  TRƯỢT  
03/04  20 ĂN LÔ 20   
02/04  78 ĂN LÔ 78X2  
01/04/2017 86  TRƯỢT   
31/03  14  ĂN LÔ 14  
30/03  40 TRƯỢT  
29/03  82 ĂN LÔ 82   
28/03  83 TRƯỢT  
27/03 27  TRƯỢT   
26/03  08 ĂN LÔ 08   
25/03  46  TRƯỢT  
24/03  51 TRƯỢT   
23/03  80 ĂN LÔ 80   
22/03  91 ĂN LÔ 91   
21/03  75 TRƯỢT   
20/03  07 TRƯỢT   
19/03  21 ĂN LÔ 21   
18/03  98 TRƯỢT   
17/03  80 ĂN LÔ 80   
16/03  74 ĂN LÔ 74   
15/03  41 ĂN LÔ 41X3  
14/03  70  ĂN LÔ 70  
13/03  87  TRƯỢT  
12/03  23 ĂN LÔ 23  
11/03  82 ĂN LÔ 82  
10/03  94 ĂN LÔ 94  
09/03  65  TRƯỢT  
08/03  83 ĂN LÔ 83X2   
07/03  90 TRƯỢT   
SONG THỦ LÔ

CẦU SONG THỦ LÔ, giá: 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  SONG THỦ LÔ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 01 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả SONG THỦ LÔ

NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ GHI CHÚ
29/04      
28/04  27-72 ĂN LÔ 27   
27/04  26-62 ĂN LÔ 26X3-62   
26/04  29-92  TRƯỢT  
25/04  45-54  ĂN LÔ 45X2  
24/04  25-52 TRƯỢT   
23/04  87-78 ĂN LÔ 87-78   
22/04 36-63  ĂN LÔ 36X2  
21/04  06-60  ĂN LÔ 60X3  
20/04  08-80 TRƯỢT   
19/04  25-52 ĂN LÔ 25X2-52   
18/04  24-42 ĂN LÔ 24   
17/04  16-61 ĂN LÔ 16X2   
16/04  35-53  ĂN LÔ 35  
15/04  35-53 TRƯỢT  
14/04  23-32 ĂN LÔ 23X2   
13/04 03-30 TRƯƠT  
12/04  34-43  ĂN LÔ 34X2  
11/04  46-64  ĂN LÔ 46  
10/04  01-10 TRƯỢT   
09/04  56-65 ĂN LÔ 56-65   
08/04 06-60  ĂN LÔ 06-60   
07/04  79-97 ĂN LÔ 79X2-97   
06/04  39-93 ĂN LÔ 39X2   
05/04  89-98 ĂN LÔ 89-98   
04/04  25-52 TRƯỢT   
03/04  01-10 ĂN LÔ 10   
02/04  78-87 ĂN LÔ 78X2   
01/04/2017  04-40  TRƯỢT  
31/03  14-41 ĂN LÔ 14-41   
30/03  16-61 ĂN LÔ 16-61   
29/03  89-98  ĂN LÔ 89  
28/03 02-20  ĂN LÔ 20  
27/03  29-92  TRƯỢT  
26/03  19-91  ĂN LÔ 19-91  
25/03  16-61  ĂN LÔ 16-61  
24/03  08-80 ĂN LÔ 80   
23/03  79-97 TRƯỢT   
22/03  01-10  ĂN LÔ 10X2  
21/03  03-30 ĂN LÔ 30   
20/03  02-20  TRƯỢT  
19/03  87-78  ĂN LÔ 87X2  
18/03  01-10 ĂN LÔ 10X3   
17/03  23-32  TRƯỢT  
16/03  79-97  ĂN LÔ 79X2  
15/03  56-65 ĂN LÔ 56-65   
14/03  07-70 ĂN LÔ 07-70   
13/03  48-84  TRƯỢT  
12/03  46-64  ĂN LÔ 46X2-64  
11/03  36-63  ĂN LÔ 36  
10/03  68-86  ĂN LÔ 68  
09/03  25-52  ĂN LÔ 25  
08/03 09-90 TRƯỢT   
07/03  17-71  TRƯƠT  
XIÊN 2

CẦU XIÊN 2, giá: 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  XIÊN 2 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 01 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả XIÊN 2

NGÀY XIÊN 2 KẾT QUẢ GHI CHÚ
29/04      
28/04  87-23  ĂN LÔ 23  
27/04  79-25 ĂN XIÊN 2   
26/04  29-40  TRƯỢT  
25/04  10-30  ĂN XIÊN 2  
24/04  50-85  TRƯỢT  
23/04  41-70  ĂN XIÊN 2  
22/04  61-50 ĂN LÔ 61   
21/04  87-69 ĂN LÔ 87   
20/04 10-80  TRƯỢT   
19/04  81-29 ĂN LÔ 81   
18/04  20-43  TRƯỢT  
17/04  00-50  TRƯỢT  
16/04  30-70  ĂN LÔ 30  
15/04  78-70  ĂN LÔ 78X2  
14/04  96-23 ĂN XIÊN 2   
13/04  27-03  TRƯỢT  
12/04  64-34  ĂN LÔ 34X2  
11/04  17-54  ĂN LÔ 54  
10/04  76-98 ĂN XIÊN 2   
09/04  15-70  TRƯỢT  
08/04  06-81 ĂN XIÊN 2   
07/04  06-79 ĂN LÔ 79X2   
06/04  52-39 ĂN XIÊN 2   
05/04  87-01  ĂN LÔ 87  
04/04  08-52  TRƯỢT  
03/04  66-30  ĂN LÔ 30  
02/04  78-55  ĂN XIÊN 2  
01/04/2017  86-78 TRƯỢT   
XIÊN 3

CẦU XIÊN 3, giá: 700.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  XIÊN 3 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 07 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả XIÊN 3

NGÀY XIÊN 3 KẾT QUẢ GHI CHÚ
29/04      
28/04  87-30-25 ĂN LÔ 25   
27/04  65-53-79 ĂN LÔ 53X2-79   
26/04  25-40-19 ĂN LÔ 19X3   
25/04  10-53-81  ĂN LÔ10-53   
24/04  19-25-85 ĂN LÔ 19X2   
23/04  70-41-60 ĂN XIÊN 3   
22/04  36-50-61  ĂN LÔ 36X2-61  
21/04  36-87-71  ĂN XIÊN 3  
20/04  80-29-33 ĂN LÔ 29X2-33   
19/04  81-61-52 ĂN XIÊN 3   
18/04  41-43-87 ĂN LÔ 87-41   
17/04  16-28-50  ĂN LÔ 16X2-28  
16/04  24-41-35 ĂN LÔ 41 -35  
15/04  78-60-53 ĂN LÔ 78X2-60   
14/04  70-96-23  ĂN XIÊN 3  
13/04  03-39-91  TRƯỢT  
12/04  10-64-09  ĂN LÔ 10  
11/04  10-54-90  ĂN LÔ 54  
10/04  98-76-11  ĂN XIÊN 3  
09/04  15-55-70  TRƯỢT  
08/04  73-81-15  ĂN LÔ 73X2-81  
07/04  79-21-06  ĂN LÔ 79X2  
06/04  08-52-93  ĂN LÔ 08-52X2  
05/04  08-79-10  ĂN XIÊN 3  
04/04  43-08-52  ĂN LÔ 43  
03/04  43-10-66 ĂN LÔ 43-10   
02/04  87-66-19  ĂN LÔ 19  
01/04/2017  86-10-73  ĂN LÔ 10  
DÀN ĐỀ 6 SỐ

CẦU DÀN ĐỀ 6 SỐ, giá: 500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  DÀN ĐỀ 6 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 01 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả DÀN ĐỀ 6 SỐ

NGÀY DÀN ĐỀ 6 SỐ KẾT QUẢ GHI CHÚ
29/04      
28/04  03-30-37-7347-74  TRƯỢT  
27/04  09-90-79-97-56-65  TRƯỢT  
26/04  40-41-42-43-44-46  TRƯỢT  
25/04  02-20-23-32-56-65  TRƯỢT  
24/04  34-43-19-91-49-94  TRƯỢT  
23/04  56-65-38-83-05-50  ĂN ĐÊ 05  
22/04  23-32-38-83-34-43 TRƯỢT   
21/04  23-32-38-83-19-91  TRƯỢT  
20/04  23-32-38-83-19-91  TRƯỢT  
19/04  19-91-09-90-29-92  TRƯỢT  
18/04 05-50-19-91-58-85   TRƯỢT  
17/04  05-50-68-86-16-61 TRƯỢT   
16/04  19-91-68-86-02-20  TRƯỢT  
15/04  03-30-07-70-04-06  TRƯỢT  
14/04  34-43-57-75-01-10  TRƯỢT  
13/04  05-50-15-51-55-79  TRƯỢT  
12/04  05-50-15-51-55-79  TRƯỢT  
11/04  19-91-58-85-09-90  TRƯỢT  
10/04  48-84-95-59-01-10  TRƯỢT  
09/04  15-51-69-96-01-10  TRƯỢT  
08/04  04-40-06-60-78-87  TRƯỢT  
07/04 37-73-18-81-78-87  ĂN ĐÊ 81  
06/04  08-80-18-81-68-86  ĂN ĐÊ 08  
05/04  18-81-08-80-68-86 TRƯỢT  
04/04  18-81-25-52-04-40  TRƯỢT  
03/04  84-21-33-05-62-29 TRƯỢT  
02/04  03-30-34-43-01-10  TRƯỢT  
01/04/2017  05-50-03-30-13-31  TRƯỢT  
31/03  10-12-14-17-18-19 ĂN ĐÊ 14   
30/03  90-92-94-95-98-99 TRƯỢT   
29/03  10-12-14-15-17-18  TRƯỢT  
28/03  20-24-23-27-29-26 TRƯỢT   
27/03  50-54-56-58-55-88 ĂN ĐÊ 58   
26/03  80-84-95-87-88-89  TRƯỢT  
25/03  56-65-76-67-03-30  ĂN ĐÊ 67  
24/03  34-43-02-20-12-21 TRƯỢT  
23/03  01-10-09-90-06-60 TRƯỢT   
22/03  72-79-16-12-96-65  TRƯỢT  
21/03  58-85-75-57-02-20 TRƯỢT   
20/03  06-60-54-45-01-10  ĂN ĐÊ 60  
19/03  02-20-78-87-06-60 TRƯỢT   
18/03  03-30-26-62-01-10 TRƯỢT   
17/03  16-61-18-81-23-32 TRƯỢT   
16/03  01-10-17-71-08-80 TRƯỢT   
15/03  68-86-23-32-18-81  TRƯỢT  
14/03  40-86-23-01-89-00  ĂN ĐÊ 40  
13/03  47-74-09-90-29-92  ĂN ĐÊ 74  
12/03 46-64-05-50-01-10 TRƯỢT  
11/03  03-30-18-81-17-71  TRƯỢT  
10/03  01-10-69-96-03-30 ĂN ĐÊ 01   
09/03  38-83-17-71-05-50 TRƯỢT   
08/03  12-21-14-41-23-32  TRƯỢT  
07/03  14-41-69-96-28-82  TRƯỢT  
ĐỘC THỦ LÔ

CẦU ĐỘC THỦ LÔ, giá: 1.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  ĐỘC THỦ LÔ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 02 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả ĐỘC THỦ LÔ

NGÀY ĐỘC THỦ LÔ KẾT QUẢ GHI CHÚ
29/04      
28/04  68 TRƯỢT   
27/04  65 TRƯỢT   
26/04  25 TRƯỢT   
25/04  30 ĂN LÔ 30X2   
24/04  25  TRƯỢT  
23/04  41 ĂN LÔ 41   
22/04  61  ĂN LÔ 61  
21/04  36  ĂN LÔ 36  
20/04  80  TRƯỢT  
19/04  29 TRƯỢT   
18/04  87 ĂN LÔ 87   
17/04  50  TRƯỢT  
16/04  24  TRƯỢT  
15/04  78  ĂN LÔ 78X2  
14/04  96 ĂN LÔ 96   
13/04  39  TRƯỢT  
12/04  92  TRƯỢT  
11/04  46 ĂN LÔ 46   
10/04  11  ĂN LÔ 11X2  
09/04  98  ĂN LÔ 98  
08/04  15 TRƯỢT   
07/04  53  ĂN LÔ 53  
06/04  52  ĂN LÔ 52X2  
05/04  79  ĂN LÔ 79X2  
04/04  08 TRƯỢT   
03/04  89  ĂN LÔ 89  
02/04  69 TRƯỢT   
01/04/2017  11  ĂN LÔ 11X2  
3 CÀNG ĐỀ

CẦU 3 CÀNG ĐỀ, giá: 2.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  3 CÀNG ĐỀ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 04 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả 3 CÀNG ĐỀ

NGÀY 3 CÀNG ĐỀ KẾT QUẢ GHI CHÚ
29/04      
28/04 803-830  TRƯỢT   
27/04  665-656 TRƯỢT   
26/04  814-841 TRƯỢT   
25/04  120-102  TRƯỢT  
24/04  819-891  TRƯỢT  
23/04  705-750  ĂN 3 CÀNG 705  
22/04  038-083 TRƯỢT   
21/04  438-483  TRƯỢT  
20/04  819-891  TRƯỢT  
19/04 086-068 ĂN 3 CÀNG 086 
18/04  135-153  TRƯỢT  
17/04  616-661  TRƯỢT  
16/04  919-991 TRƯỢT   
15/04  830-803  TRƯỢT  
14/04  134-143  TRƯỢT  
13/04  355-379  TRƯỢT  
12/04  915-951 TRƯỢT   
11/04  119-191  TRƯỢT  
10/04  303-330  TRƯỢT  
09/04  115-151  TRƯỢT  
08/04  378-387  TRƯỢT  
07/04  237-273 TRƯỢT   
06/04  708-780  ĂN 3 CÀNG ĐÊ 708  
05/04  880-808  TRƯỢT  
04/04  918-981 TRƯỢT   
03/04  384-348 TRƯỢT   
02/04  334-343 TRƯỢT   
01/04/2017  250-205 TRƯỢT   
DÀN LÔ 4 SỐ

CẦU DÀN LÔ 4 SỐ, giá: 800.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  DÀN LÔ 4 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 08 cái 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả DÀN LÔ 4 SỐ

NGÀY DÀN LÔ 4 SỐ KẾT QUẢ GHI CHÚ
29/04      
28/04  25-52-87-68  ĂN LÔ 25-52  
27/04  56-65-26-79  ĂN LÔ 26X3-79  
26/04  19-91-25-40 ĂN LÔ 19X3   
25/04  03-30-82-13  ĂN LÔ 30X2-82-13  
24/04  12-21-25-88  TRƯỢT  
23/04  87-78-70-41 ĂN LÔ 87-78-41-70  
22/04  05-50-10-02 ĂN LÔ 10   
21/04  06-60-87-36 ĂN LÔ 60X3-87-36   
20/04  29-92-80-10 ĂN LÔ 29X2   
19/04  29-92-52-44  ĂN LÔ 44X2-52  
18/04  34-43-87-20 ĂN LÔ 87   
17/04  05-50-16-61 ĂN LÔ 16X2-05   
16/04  48-84-06-24 ĂN LÔ 06-48   
15/04 78-87-53-70   ĂN LÔ 78X2-87  
14/04  07-70-96-41 ĂN LÔ 70X2-41X2-96   
13/04  27-72-61-39 TRƯỢT   
12/04  29-92-64-10  ĂN LÔ 10  
11/04  01-10-17-09  ĂN LÔ 01  
10/04  15-51-11-98  ĂN LÔ 11X2-15-98  
09/04  15-70-55-56  TRƯỢT  
08/04 15-51-78-81   ĂN LÔ 51-81  
07/04  79-97-06-81  ĂN LÔ 79X2-81X2-97 ĂN TO 
06/04  25-52-10-93 ĂN LÔ 25X2-52   
05/04  01-10-79-48 ĂN LÔ 79X2-10  
04/04  25-52-48-08  TRƯỢT  
03/04  16-61-81-23  ĂN LÔ 81  
02/04 69-43-87-66   ĂN LÔ 43  
01/04/2017  01-10-86-87 ĂN LÔ 10   

 

3 CÀNG LÔ

CẦU 3 CÀNG LÔ, giá: 1.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  3 CÀNG LÔ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 02 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả 3 CÀNG LÔ

NGÀY 3 CÀNG LÔ KẾT QUẢ GHI CHÚ
29/04      
28/04  887-852 ĂN LÔ 852   
27/04 665-226 TRƯỢT  
26/04 775-230  TRƯỢT  
25/05  730-710  ĂN 3 CÀNG LÔ 730-710  
24/04 112-441 TRƯỢT  
23/04  245-187  TRƯỢT  
22/04  561-336 ĂN LÔ 561  
21/04  560-187 ĂN LÔ 560-187   
20/04  829-780  TRƯỢT  
19/04  229-443  TRƯỢT  
18/04  334-171  TRƯỢT  
17/04  250-116 ĂN LÔ 116   
16/04  924-448 TRƯỢT   
15/04  169-278  TRƯỢT  
14/04  870-196 TRƯỢT   
13/04  355-239  TRƯỢT  
12/04  992-110  TRƯỢT  
11/04  958-246 ĂN LÔ 958X2-246   
10/04  611-798  ĂN LÔ 611  
09/04  075-196 TRƯỢT  
08/04  115-775  TRƯỢT  
07/04  779-281  ĂN LÔ 281  
06/04  708-293  ĂN LÔ 708  
05/04  779-887  ĂN LÔ 887  
04/04  443-202  ĂN LÔ 202  
03/04  289-443 TRƯỢT   
02/04  587-266  TRƯỢT  
01/04/2017  811-986 TRƯỢT